Universiteit Utrecht

Het departement Fysische Geografie, faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor de activiteiten gekoppeld aan deze pagina. Onze kustonderzoekers willen de dynamiek van kustlandschappen graag begrijpen en kunnen voorspellen. Daarbij kijken ze niet alleen naar de natuurlijke dynamiek, maar ook naar de invloed van de mens. Daarom voeren ze veldmetingen en laboratoriumexperimenten uit. Ook gebruiken en ontwikkelen ze computermodellen.

Wij onderzoeken zandige kusten, waddensystemen en estuaria (riviermondingen). Hierbij kijken we naar golven, getij, wind, flora en fauna, en hoe die op elkaar van invloed zijn. Voor een actueel overzicht en voorbeelden van onderzoeksprojecten, klik hier.